UKRAIŃSKA SUWERENNOŚĆ I FORUM W DUBROVNIKU

Jak można zobaczyć, budowa Międzymorza trwa. Geopolityczny sojusz Europy Środkowej i Wschodniej staje się wyraźniejszy i wzmacnia się szczegółami różnych aspektów współpracy.