Aktualności

Testament I Rzeczypospolitej. Prezentacja książki Tomasza Sakiewicza

Na Ukrainie, we Lwowie, Żytomierzu i Kijowie odbyła się prezentacja słynnej książki Tomasza Sakiewicza „Testament I Rzeczypospolitej. Kulisy śmierci Lecha Kaczyńskiego”, która została przetłumaczona na język ukraiński.

– Czekiści myślą prosto: jeśli zbiera się armia, ma flagę i chorążego, trzeba zabić chorążego. Dlatego Lech Kaczyński musiał zginąć – mówił Sakiewicz.

Autor książki przekonywał, że przyczyną śmierci Lecha Kaczyńskiego stał jego pomysł nawiązania ścisłej współpracy politycznej między państwami Europy Środkowo-Wschodniej czyli próba wdrożyć idee Międzymorza, którego Rosja panicznie się bała.

Książka Sakiewicza ukazuje ideę niezależnego od Rosji Państwa Polskiego, która przyświecała działalności tragicznie zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Redaktor naczelny „Gazety Polskiej” na kartach swojej publikacji pokazuje śp. prezydenta jako kontynuatora tradycji I i II Rzeczypospolitej i opisuje kulisy jego śmierci.

Jagiellonia.org

Redakcja

View Comments

  • I Rzeczpospolita, Rzeczpospolita szlachecka – umowna nazwa państwa złożonego z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, stosowana dla okresu od połowy XV wieku, czyli od stworzenia podstaw demokracji szlacheckiej, poprzez okres istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów do III rozbioru w 1795 roku. W preambule Konstytucji z 1997r było tylko nawiązanie do I Rzeczypospolitej:
    ...nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej...
    Widzę, że znowu ktoś podczas lekcji historii chodził na wagary.

Share
Published by
Redakcja