Szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki. Wschodnia flanka NATO musi skonsolidować wysiłki na rzecz powstrzymania Rosji

Szczyt głów państw Bukaresztańskiej Dziewiątki został otwórzony przez prezydentów Polski i Rumunii, którzy uczestniczyli w nim osobiście, pozostali przywódcy wzięli udział w formule online.