Świat stoi na krawędzi globalnego konfliktu – wnioski Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa

W stolicy Bawarii odbyła się 54. Konferencja monachijska – główne forum bezpieczeństwa na świecie. Jednym z wniosków konferencji jest stwierdzenie, że tradycyjna architektura bezpieczeństwa międzynarodowego dziś jest słabsza niż kiedykolwiek, więc świat stoi na krawędzi globalnego konfliktu.