Stoltenberg: Drzwi do NATO są dla Ukrainy otwarte

Państwa członkwskie Sojuszu Północnoatlantyckiego uznają Ukrainę jako potencjalnego kandydata do członkostwa w NATO i udzielają jej praktycznej pomocy w reformowaniu według standardów NATO, których osiągnięcie jest warunkiem członkostwa w tej organizacji – powiedział szef NATO Jens Stoltenberg.