Skorumpowany ukraiński układ walczy o przetrwanie

Jeśli postsowietskie ukraińskie władze przynajmniej w celu samozachowawczym nie rozpoczną reform i zdecydowanej walki z korupcją, następnie naród ukraiński może ponownie obudzić się ze stanu hibernacji.