Siły Sojusznicze w Polsce

2017 jest rokiem przełomowym ze względu na rozpoczęcie stacjonowania w Polsce sił sojuszniczych.