Ruskie idą. Сo grozi światu?

Moskwa rzuciła wyzwanie samemu istnieniu cywilizacji europejskiej.