Zgnilizna moralna prorosyjskich propagandystów (wideo)

Wojciech Olszański (Jabłonowski): Trzeba było z Hitlerem iść na Rosję.