Kreml toczy wojnę przeciwko suwerennej Białorusi. To początek wojny kontynentalnej – były ambasador Ukrainy na Białorusi

Łukaszenka nigdy nie był patriotą Białorusi. Łukaszenka to ręka Kremla. […] Sytuacja rozwija się w taki sposób, że Kreml będzie wkrótce gotowy do aneksji Białorusi. […] Wejście Rosji na Białoruś to początek wojny kontynentalnej. Trzeba się obudzić i zrozumieć, że po tym upadną kraje bałtyckie i Ukraina. Chodzi o bezpieczeństwo na kontynencie euroazjatyckim.