Rosja szykuje się do wojny przeciwko krajom regionu bałtycko-czarnomorskiego – były ambasador Ukrainy na Białorusi

Dyplomata twierdzi, że wojna jest nieunikniona. Podczas ostatnich wspólnych rosyjsko-białoruskich manewrów strony ćwiczyły uderzenie w kierunku tzw. Korytarza Suwalskiego, to 100-kilometrowy odcinek lądowy między Polską a Litwą, który mógłby połączyć terytorium Białorusi z rosyjskim obwodem kaliningradzkim.