Rosja nadal tworzy „pas niestabilności” wzdłuż swej granicy (MAPA)

ONZ wraz z Unią Europejską powinny bardziej aktywnie uczestniczyć w uregulowaniu takich konfliktów.