Rosja jest większym zagrożeniem, niż ISIS – McCain

John McCain zdetonował prawdziwą – choć nie pierwszą w swym życiu – medialną bombę.