Rocznica „Hołdu Moskiewskigo”. 407 lat temu rosyjski car padł na kolana przed polskim królem

Równo 407 lat temu hetman Stanisław Żółkiewski odbył triumfalny wjazd do Warszawy po zwycięstwie pod Kłuszynem, gdzie polska armia rozgromiła kilkukrotnie liczniejsze wojska rosyjskiego cara.