Korupcja najlepszą bronią Rosji przeciwko Ukrainie – Senat USA

W Stanach Zjednoczonych korupcja w rządzie ukraińskim została uznana za „najlepszą rosyjską broń przeciwko Ukrainie”. W raporcie Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych Stanów Zjednoczonych na temat Federacji Rosyjskiej korupcja władz ukraińskich jest uznawana za instrument walki Kremla z Ukrainą.