Prorosyjska sieć szykuje zamach stanu na Ukrainie?

Walka z korupcją niesie śmiertelne zagrożenie dla postsowieckich elit, które dokładają wszelkich starań, aby utrzymać swój monopol na władzę w Ukrainie. Tolerancyjny do korupcji rosyjski model zarządzania może wydawać się dla nich bardziej atrakcyjnym.