Projekt Intermarium a klęska europejskiej federacji

Należy skorzystać z katastrofy UE po to, by wdrożyć projekt Intermarium.