Powstanie armia europejska. Kilka krajów europejskich stworzyły nową koalicję obronną

Kraje europejskie, które są świadome zagrożenia stwarzanego przez Rosję i nie chcą polegać tylko na Stany Zjednoczone, w których dojrzewa wirus izolacjonizmu; stworzyły nową międzynarodową organizację obronną.