Płomień Braterstwa 2020. Harcerze i płastuni z Równego i Zdołbunowa wspólnie zapalili znicze przy grobach żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej