Państwa G7: Wzywamy Rosję do zaprzestania prowokacji na granicach Ukrainy

Kraje G7 stwierdziły, że wyrażają swoje dalsze poparcie dla Ukrainy. „Wzywamy Rosję do zaprzestania prowokacji i natychmiastowego zmniejszenia napięcia zgodnie z jej zobowiązaniami międzynarodowymi” – czytamy w oświadczeniu.