Niezależna: Putin, Łukaszenka i Assad są organizatorami kryzysu migracyjnego