Minister Macierewicz rozmawiał z gen.Mattisem

Sekretarz obrony potwierdził poparcie dla niepodległości i integralności Ukrainy.