Kulisy ludobójstwa na Wołyniu

13 listopada 1940 roku Ławrientij Beria podpisał dokument, w którym nakazywano przyspieszenie infiltracji OUN.