Wahabici z Łubianki

Kremlowski ślad w państwie islamskim.