Ile Moskwa zapłaciła za zrujnowanie pomnika UPA w polskich Hruszowicach?

Dwa lata temu nieznani sprawcy zerwali tablice z pomnika, co posłużyło za formalną przesłankę do jego rozbiórki.