George Patton: Rosja wyssała krew z Polski. Pozwoliliśmy siłom Czyngis-chana wejść do Europy

11 lutego 1945 zakończyła się konferencja w Jałcie. Jej decyzje przesądziły o przynależności Polski do bloku sowieckiego.