Europa uznała fakt agresji Rosji wobec Ukrainy

Zgromadzenie wzywa Federację Rosyjską do wycofania swoich wojsk z terytorium Ukrainy i zatrzymania dostaw wojskowych dla separatystów.