Czy Węgry rozsadzą Trójmorze? Uwagi na marginesie relacji węgiersko-ukraińskich

Padają pytania o związki z Moskwą. „Prorosyjskie” posunięcia Budapesztu to bardziej efekt napięć w relacjach z zachodnimi partnerami lub też kwestia wspólnych interesów (np. kontrakt z 2014 r. na budowę reaktora nuklearnego).