Czwórka Lubelska: Idea czy rzeczywistość?

24 września 2020 r. w Pałacu Prezydenckim w Wilnie odbyło się Forum Intelektualistów z Litwy, Polski, Ukrainy i Białorusi, zorganizowane w 20. rocznicę śmierci Jerzego Giedroycia. Tematem obrad była idea powołania do życia Czwórki Lubelskiej, czyli pogłębionej współpracy czterech państw posiadających wspólną przeszłość historyczną w Pierwszej Rzeczypospolitej – pisze Mirosław Szumiło, doktor habilitowany nauk humanistycznych.