Bez wolnej Ukrainy nie będzie też wolnej Europy – szef Sztabu Generalnego WP RP

Polskie siły zbrojne będą wspierać ukraińską armię – zapewniał we Lwowie szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Leszek Surawski.