Atak chemiczny w Syrii

Dlaczego Rosja nie pozwoliła Radzie Bezpieczeństwa ONZ na przyjęcie rezolucji?