Na Bałkanach sytuacja komplikuje się – obecność zaś Waszyngtonu nie odczuwalna

Senator McCain: Europa Południowo-Wschodnia ponownie spotyka się z rosnącymi wyzwaniami.