Wojna hybrydowa Rosji trwa! Pretekst do aneksji Polski

Rosyjskie paszporty dla potomków obywateli dawnego Imperium Rosyjskiego.