W NATO prognozuje się rozpad Rosji

O tym powiedział Mustafa Dżemilew, lider narodu krymskotatarskiego i deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy.