Via Carpatia od Bałtyku aż po Morze Czarne. Memorandum

Wsparcie tego projektu przez Ukrainę umożliwi wpisanie trasy Via Carpatia do sieci transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T).