Senat upamiętnił polskie ofiary zbrodni NKWD z lat 1937–1938

W uchwale przypomniano, że 11 sierpnia 1937 r. ludowy komisarz spraw wewnętrznych ZSRS Nikołaj Jeżow, na polecenie Józefa Stalina wydał rozkaz numer 00485 rozpoczynający tak zwaną „operację polską” NKWD.