80. rocznica stalinowskiego ludobójstwa na Polakach. Większość Rosjan chce upamiętnienia Józefa Stalina w miejscach publicznych

Na uwagę zasługuje fakt, że w Rosyjskim Kościele Prawosławnym istnieje ruch na rzecz kanonizacji Józefa Stalina.