Rosja – parodią Związku Radzieckiego

Dmitrij Głuchowski: To, co teraz się dzieje – powtórzenie naszej radzieckiej historii, ale w postaci farsy.