Rocznica „Hołdu Ruskiego”. 406 lat temu rosyjski car klęknął przed polskim królem

Równo 406 lat temu hetman Stanisław Żółkiewski odbył triumfalny wjazd do Warszawy po zwycięstwie pod Kłuszynem, gdzie polska armia rozgromiła kilkukrotnie liczniejsze wojska rosyjskiego cara.