Polecamy! Operacja polska NKWD to główny temat „Biuletynu IPN” nr 7–8/2017

80 lat temu, 11 sierpnia 1937 r. szef NKWD, Rosjanin Nikołaj Jeżow podpisał rozkaz nr 00485 o rozpoczęciu „operacji polskiej”, której celem było wyniszczenie osób narodowości polskiej będących obywatelami ZSRS.