Koncepcja Obronna RP: Rosja głównym zagrożeniem

Wywołanie przez Moskwę konfliktu regionalnego z udziałem państw NATO – realne.