Jakub Siemiątkowski: Czy polskie ofiary NKWD nie zasługują na pamięć?

Roman Dmowski zaakceptował tę granicę, zostawiającą poza obrębem odradzającej się II RP setki tysięcy Polaków-autochtonów.