IPN upamiętnia ofiary „operacji polskiej” NKWD w 80. rocznicę rozpoczęcia sowieckich zbrodni

W przeddzień 80. rocznicy rozpoczęcia przez NKWD masowych represji Polaków – obywateli Związku Sowieckiego