Granat odłamkowy RGD-5 miał wybuchnąć w Centrum Kultury Polskiej w Iwano-Frankowsku?

W Iwano-Frankowsku (d. Stanisławów) znaleziony został w metalowej rynnie między parterem a pierwszym piętrem przedmiot przypominający granat.