Endeckość jest chorobą – Paweł Przeciszewski

Pochodzę z rodziny endeckiej, za młodu wierzyłem w ich idee, potem, stopniowoo, przez całe zycie doszedłem, że był to najbardziej szkodliwy, moralnie najpodlejszy, a intelektualnie najgłupszy kierunek w całych dziejach myśli politycznej Polski.