Dugin: Rosja nie chce niepodległej Polski!

Wywiad czołowego rosyjskiego stratega dla kwartalnika Fronda. Ukazał się w nr. 11-12/1998 r.