Cezary Krysztopa: Nie ma alternatywy dla ABC, V4, Międzymorza

Polska ma szansę zbudować sojusz państw pomiędzy Rosją a Niemcami.