Autor: Jan Matkowski

Piłsudski vs Dmowski

Polityka polska ściśle jest związana z tradycją polityczną, ukształtowaną na początku XX wieku. Dwa obozy, endecki i piłsudczycy, do dzisiaj walczą nie tylko w Warszawie, ale i Brukseli, Kijowie, Berlinie i Moskwie. Pod koniec I wojny światowej Polacy przygotowali dwa plany działań na terenie międzynarodowym. Autor jednego z nich, Roman Dmowski, proponował dla dobra Polski radykalne ograniczanie praw mniejszości narodowych w Polsce oraz dalszą ich polonizację, czyli ominięcia kwestii Ukraińców, Litwinów i Białorusinów. Natomiast Polska powinna dążyć do przyjaznych i dobrosąsiedzkich stosunków z mocarstwami: niemieckim i rosyjskim. Hasłem planu było „Polska dla Polaków”. Autorem drugiego planu był Józef Piłsudski,...

czytaj więcej