Aneksja. Film dokumentalny

Zapraszamy do oglądania i rozpowszechniania filmu o krytycznym położeniu mniejszości tatarskiej na Krymie.