Agenturalno-bojowe działania ZSRR na terenie Ukrainy – fragmenty książki “Oko Diabła”

Nie zawsze UPA było UPA, OUN był OUNem. Bardzo często były to sowieckie bojówki agenturalno bojowe.